Kampania outdoor’owa

Wraz z firmą Mondelez opracowaliśmy spot promujący czekoladę Alpen Gold oraz przeprowadziliśmy outdoorową akcję reklamową.