Hotel Żubrówka Białowieża – spoty promocyjne

Dla Hotelu Żubrówka w Białowieży opracowaliśmy animowane spoty reklamowe na potrzeby telebimów, telewizji oraz reklamy w Internecie. Dodatkowo przeprowadzone zostały akcje outdoorowe na zewnętrznych nośnikach LED.